Aktiviteter du kan visiteres til

Aktivitetscentret tilbyder vedligeholdende aktiviteter efter servicelovens §86, stk. 2. Centret tilbyder desuden et bredt udvalg af aktiviteter, herunder hobby, spil og socialt samvær.

Aktivitetscentret Aldershvile tilbyder vedligeholdende aktiviteter, som er aktiviteter, hvor der er faguddannet personale tilknyttet. Det kræver en visitering af den enkelte borger for at kunne deltage i disse tilbud. Har du et ønske om at deltage i en af disse grupper, bedes du henvende dig til vores aktivitetspersonale på telefonnr. 5115 9582.

I aktivitetscentret bestræber vi os på at skabe et miljø, hvor nøgleordet er ligeværdighed. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker ud fra en faglig vurdering, der tilgodeser borgeren fysisk, psykisk og socialt. Disse tilbud er målrettet de svageste borgere, både de der bor i plejebolig og i lokalområdet.