Aldershviles boliger

Ældreboliger med kald

Ældreboliger med kald ligger tæt på et plejecenter. Herfra kommer personalet og sørger for praktisk og personlig hjælp.

Korttidspladser på Aldershvile

Boligerne er beregnet til borgere, der i en periode har et særligt pleje- og omsorgsbehov, som ikke kan løses i eget hjem.

Opsigelse af bolig

Ved fraflytning opsiges boligen skriftligt til Lejerbo. Der er 3 mdr.’s opsigelse.