Om Aldershvile

På centret har vi en bred vifte af faglige velkvalificerede medarbejdere, som sørger for den bedst mulige pleje og trivsel ved at følge nogle af Randers Kommunes værdier om ordentlighed, ligeværdighed, forskellighed, udvikling, frihed og åbenhed

Generel information om Aldershvile

Aldershvile i Havndal ligger i den nordlige del af Randers kommune. Det ligger meget naturskønt med direkte adgang til grønne områder.

Sundhedsklinikken Åbakken

Sundhedsklinikken har til formål at udføre sygeplejeydelser at forebygge og informere om sygdom samt inspirere til et aktivt dagligliv, der passer til din hverdag.

Bruger-/pårørenderåd

På Aldershvile er der bruger-pårørenderåd i de enkelte boenheder. De består af personalerepræsentanter, beboere, ledere og pårørende.

Frivillighed Aldershvile

På ældreområdet i Randers Kommune er der god tradition for at inddrage frivillige i hverdagen, bl.a. i bruger-/pårørenderåd og aktivitetsudvalg, som spisevenner, motionsvenner, besøgsvenner eller besøgshundeejere. Desuden yder de frivillige foreninger på ældreområdet en stor indsats.

Tilsyn Aldershvile

Et plejehjemstilsyn er din garanti for, at den sundhedsfaglige indsats lever op til sundhedsstyrelsens krav. Formålet med tilsynet er at forbedre den sundhedsfaglige indsats overfor ældre i plejehjem og plejehjemslignende boligenheder.

Besøgshund

Randers Kommune er blevet udvalgt til at blive en del af TrygFondens Besøgshunde, der er et korps af frivillige hundeejere og deres firbenede venner, som besøger plejecentrene.