Om Aldershvile

Velkommen til Aldershvile

Ældrecentret Aldershvile ligger i Havndal i den nordlige del af Randers kommune. Det ligger meget naturskønt med direkte adgang til grønne områder.

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til ældrecentret Aldershvile, centerlederen og centersygeplejerskerne. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Borgerservice i dit nærområde

Vi har en lille niche med Borgerservice, hvor beboerne og folk ude fra byen kan komme og snakke med en medarbejder fra Borgerservice via webkamera.

Sådan arbejder vi

På ældrecentret Aldershvile gør vi vores bedste for at skabe et sted, hvor det er godt at være for både borgere og personale.

Bruger-/pårørenderåd

På Aldershvile er der et bruger-/pårørenderåd, som består af personalerepræsentanter, beboere, pårørende og centerlederen.

Tilsyn

Der føres tilsyn med ældrecentrene i Randers Kommune. Formålet er at forbedre den sundhedsfaglige indsats over for de ældre på centrene.

Frivillighed

De frivillige foreninger yder en stor indsats på ældreområdet i Randers Kommune, og der er god tradition for at inddrage de frivillige i hverdagen.

Sundhedsklinik

Sundhedsklinikken har til formål at udføre sygeplejeydelser, forebygge og informere om sygdom samt inspirere til et aktivt dagligliv.