Bruger-/pårørenderåd

På Aldershvile er der et bruger-/pårørenderåd, som består af personalerepræsentanter, beboere, pårørende og centerlederen.

Aldershviles bruger-/pårørenderåd er et dialogforum mellem beboere, pårørende, medarbejdere og centerlederen.

Formålet med bruger-/pårørenderådet er at sikre beboerne indflydelse på den daglige pleje- og omsorgsindsats i boligerne.

Bruger-/pårørenderådet er med til at drøfte og fastlægge f.eks. indretning af fællesarealer, måltider, aktiviteter, højtider m.v. Rådet kan også yde en frivillig indsats ved sammenkomster og udflugter.

Derudover drøfter bruger-/pårørenderådet også tilsynsrapporter fra embedslægen og det kommunale tilsyn.