Generel information om Aldershvile

Aldershvile i Havndal ligger i den nordlige del af Randers kommune. Det ligger meget naturskønt med direkte adgang til grønne områder.

På centret har vi en bred vifte af faglige velkvalificerede medarbejdere, som sørger for den bedst mulige pleje og trivsel ved at følge nogle af Randers Kommunes værdier om ordentlighed, ligeværdighed, forskellighed, udvikling, frihed og åbenhed.

Aldershvile er et godt sted at være, både som borger og personale. Vi lægger meget vægt på kvalitet i den service vi tilbyder borgerne, og at alle mødes med respekt, omsorg, ligeværdighed og forståelse.

Følelsen af at høre hjemme er et vigtigt udgangspunkt for glæde og skabelse af kvalitet. Her har du mulighed for at deltage i de mange aktiviteter der dagligt foregår rundt i huset.