Pleje og hjælp

Du kan her på disse sider finde oplysninger om hjælpeydelser på Aldershvile. Hjælpen bygger på omsorg og respekt for det enkelte menneske.

Hjælpemidler

Et hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet for at afhjælpe en funktionsnedsættelse.

Hørevejleder på Aldershvile

Hørecenter Midt besøger Åbakken. Hørecenter Midt vil være behjælpelig med vejledning, justering, og afprøvning af hørehjælpemidler.

Hjælp til indkøb Aldershvile

Du kan få ugentlig hjælp til bestilling af dagligvarer, hvis du eller dine pårørende ikke kan klare det selv.

Forplejning

Der er mulighed for at tilberede sin egen mad eller nyde maden i dagligstuen.