Genoptræning

Beboere på Aldershvile kan tilbydes både ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræning på Træningscenter Åbakken.

Træningscentret er placeret på Åbakken, hvor vi har et træningsteam, som består af fysioterapeuter, ergoterapeuter og træningsassistenter. Den enkelte borger skal føle sig velkommen, og vi arbejder aktivt på at skabe en hyggelig og humoristisk atmosfære blandet med høj faglighed.

Vi varetager overvejende træningsopgaver for lokalområdet og har borgere i alle aldersgrupper.

I træningsrummene har vi et bredt udvalg af træningsmaskiner og mindre træningsredskaber.

Vi tilbyder genoptræning til borgere, som efter udskrivning fra hospital har fået udarbejdet en genoptræningsplan (efter Sundhedslovens § 140).

På Træningscenter Åbakken genoptræner vi overvejende borgere med:

  • ortopædkirurgiske diagnoser (f.eks. efter operation i fødder, knæ og skuldre, knoglebrud og indsættelse af nye led i skuldre, hofte og knæ)
  • medicinske diagnoser
  • neurologiske diagnoser

Ved første undersøgelse vurderer vi, om den videre træning/behandling skal foregå individuelt eller på hold.

Derudover tilbyder vi også genoptræning uden genoptræningsplan til borgere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom, som ikke behandles på et hospital (efter Servicelovens § 86, stk. 1). En fysioterapeut eller ergoterapeut vil vurdere, om der er behov for individuel træning, eller om træningen kan foregå på et hold.