Kørsel til træning og aktiviteter

Hvis ikke du selv er i stand til at transportere dig til træning eller aktiviteter i aktivitetscentret, kan du få en bevilling til kørsel med taxa.

Der laves altid en individuel vurdering, som afgør, om du kan komme med i vores taxaordning.

Der er en egenbetaling på 15 kr. hver vej. Er du pensionist, trækkes pengene via din pension en gang om måneden. Hvis ikke, skal pengene betales pr. girokort.

Der kan kun bevilges kørsel til personalestyrede aktiviteter, herunder vedligeholdende aktiviteter, træning og genoptræning. Dvs. der kan ikke visiteres kørsel til åbne aktiviteter.

Kontakt aktivitetscentrets personale for yderligere oplysninger på tlf. 5115 9582.