Uden genoptræningplan

Træningscenter Åbakken tilbyder både ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræning.

Vi er et træningsteam bestående af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Den enkelte borger skal føle sig velkommen, og vi arbejder aktivt på at skabe en hyggelig og humoristisk atmosfære blandet med høj faglighed.

Træningscentret er placeret på Plejecenter Åbakken. Vi varetager overvejende træningsopgaver for lokalområdet. Vi har borgere i alle aldersgrupper. I træningsrummene har vi et bredt udvalg af træningsmaskiner, samt mindre træningsredskaber.

Genoptræning servicelovens §86 stk. 1

Genoptræning til borgere med funktionsnedsættelse efter sygdom kan søge om dette tilbud. En fysioterapeut eller ergoterapeut vil vurdere, hvorvidt der er behov for individuel træning, eller om træningen kan foregå på et hold.