Sundhedsklinik

Sundhedsklinikken har til formål at udføre sygeplejeydelser, forebygge og informere om sygdom samt inspirere til et aktivt dagligliv.

Beboere på Aldershvile henvises til sundhedsklinikken på Åbakken, som ligger i Øster Tørslev.

Sundhedsklinikken er åben alle hverdage. Du kan selv være med til at bestemme tidspunktet for din konsultation. Du møder fortrinsvis den samme sygeplejerske hver gang.

Sundhedsklinikken er handicapvenligt indrettet.

Det er gratis for dig at komme i sundhedsklinikken for råd, vejledning og behandling. Henvisning fra læge eller hospital er ikke nødvendig.

Borgere, der er bevilliget hjemmepleje, modtager som udgangspunkt sygeplejen i sundhedsklinikken i stedet for eget hjem. Det er sygeplejersken, der vurderer, om du skal have tilbud om sygepleje på klinikken eller i dit hjem.

Sundhedsklinikken tilbyder:

  • individuel vejledning om helbredsspørgsmål.
  • sygeplejeopgaver som sårbehandling, medicindosering, antabusbehandling, lægeordinerede injektioner, blodtryksmåling, pleje af kateter og pleje af stomi.
  • hjælp til livsstilsændringer, f.eks. i forhold til rygning, kost og motion, herunder tilbud om kontrolvejning.
  • kendskab til muligheder for aktivitet og samvær.
  • orientering om kommunens øvrige tilbud og henvisning hertil.

Kontakt

Åbakken
Bakkevænget 1, Øster Tørslev
8983 Gjerlev
Tlf.: 8915 8931

For at aflyse en aftalt tid skal du dog ringe til hovednummeret 8915 8900.

Demenskoordinator
Lise Lotte Wagner
Tlf.: 5197 9825
Træffes i klinikken den anden mandag i måneden fra kl. 14:00-15:00.

Ernæringsspecialist
Camilla Væver Dissing
Klinisk diætist
Tlf.: 2910 9136
Træffes i klinikken den første onsdag i måneden fra kl. 14:00-15:00.

Kontinenssygeplejeske
Helle Skøtt
Tlf.: 8915 2915

Åbningstider

Sundhedsklinikken har åbent alle hverdage fra kl. 07:30-13:00 efter aftale.

Der er telefontid fra kl. 13:00-14:00.