Tilsyn på Aldershvile

Aldershvile får tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, Det kommunale tilsyn, Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen.

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den social- og plejefaglige indsats, herunder om den personlige hjælp, omsorg og pleje, som gives, har den fornødne kvalitet.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også et sundhedsfagligt tilsyn, hvor den vurderer, om de sundhedsfaglige regler overholdes, f.eks. i forhold til medicinering og journalisering. 

Kommunalt tilsyn

Kommunen fører tilsyn med, at opgaverne på Aldershvile løses med den kvalitet (fagligt og økonomisk), som kommunen har besluttet, og at alle får den hjælp, som de har krav på.

Tilsynet omfatter fokusområder, som aftales på forhånd.

Kommunal tilsynsrapport for Aldershvile 2023

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet tjekker ved uanmeldte besøg, om Aldershvile overholder reglerne i arbejdsmiljøloven, og at arbejdet på ældrecentret kan udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Boligerne på Aldershvile er også omfattet af tilsynet, da de er en del af medarbejdernes arbejdsplads.