For pårørende til beboere på Aldershvile

Læs om vores forventninger til pårørende før, under og efter indflytning.

Forventninger til pårørende

Inden indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren med:

Under indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper beboeren på plads i boligen, herunder:

  • sætter møbler på plads
  • hænger billeder, gardiner og lamper op
  • lægger personlige ejendele på plads.
  • hjælper med at indrette boligen.

Efter indflytning

Vi vil gerne have, at du hjælper med praktiske opgaver, f.eks.:

  • indkøb
  • at administrere beboerens økonomi
  • at følge beboeren til læge, undersøgelser på sygehuset, tandlæge og lignende.