Velkommen til Aldershvile

Ældrecentret Aldershvile ligger i Havndal i den nordlige del af Randers kommune. Det ligger meget naturskønt med direkte adgang til grønne områder.

Pleje og hjælp

Vi tilbyder forskellige former for pleje og hjælp på Aldershvile. Hvilken pleje og hjælp, du får, afhænger af dine ønsker og behov.

Aktiviteter og træning

Vi har både åbne tilbud om aktiviteter og træning på Aldershvile og tilbud, du skal visiteres til.

Borgerservice i dit nærområde

Vi har en lille niche, hvor du kan snakke med en medarbejder fra Borgerservice via webkamera.

Ældreportalen

Ældreportalen

På Ældreportalen kan du som bruger, pårørende eller anden interessent finde relevante oplysninger om Randers Kommunes tilbud på ældreområdet.

Træningshøjskolen

Træningshøjskolen

Formålet med Træningshøjskolen er at forbedre mulighederne for at få en selvstændig og meningsfuld tilværelse og blive mere uafhængig af hjælp.

Økobageriet

Økobageriet

Vi har et kommunalt økologicertificeret bageri, som hører under Ældreområde Nord. Bageriet bringer ud til alle ældrecentrene i området.