Sådan får du en bolig på Aldershvile

Se hvordan du søger en bolig på Aldershvile, og hvordan reglerne for ventetid er.

Ønsker du en ældrebolig på Aldershvile, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.

Visitationsenheden
Regimentvej 10, Indgang 16F
8930 Randers NØ

Tlf.: 89 15 25 50

E-mail: visitation@randers.dk (til mails som ikke indeholder følsomme personoplysninger)

Skriv sikkert: Skriv sikkert til os via Digital Post (til mails som indeholder følsomme personoplysninger)

Åbningstiderne er mandag-fredag kl. 08.00-12.00.

En visitator vurderer, om du er berettiget til en ældrebolig. Hvis du er det, laver visitatoren en boligindstilling, og du kommer på venteliste til en ældrebolig.

Ventetid

Der kan være lang ventetid på ældreboliger. Der er ingen ventetidsgaranti.

Hvis du ønsker at bo på et bestemt ældrecenter eller i et bestemt område, må du være indstillet på længere ventetid, end hvis du ikke har nogen særlige ønsker til ældrecenter eller område.

Ældreboligerne bliver altid givet til den, der har størst behov, og ikke nødvendigvis den, der har stået på venteliste i længst tid. Derfor kan du heller ikke få at vide, hvornår du kan forvente at få en ældrebolig.

Det er Visitationsenheden, der har overblikket over ventelisten. Det er ikke nødvendigt at kontakte Visitationsenheden, når du er skrevet på venteliste til en bolig. Du vil blive kontaktet, når der er en ledig bolig til dig.