Mad på Aldershvile

Du skal som udgangspunkt selv sørge for forplejning, når du bor på Aldershvile.

Du har dit eget køkken i din bolig på Aldershvile, og du eller dine pårørende skal selv sørge for din forplejning. Du kan evt. blive visiteret til hjælp til forplejning.

Du kan også blive visiteret til at få leveret mad fra Madservice Kronjylland. Kontakt Visitationsenheden på tlf. 8915 2550 for at blive visiteret til madservice.